Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0949 422 040
E-mail: allforyoumaria@gmail.com

Fakturačná adresa:
Mária Šestaková
Jarabina 3
06531 Jarabina

IČO: 51835193
DIČ: 1121648297

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa,
číslo živnostenského registra: 710-16314.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár